Lola

23:42 | Mars 07, 2015 | Foto & retusch, Portfolio
Skoluppgift. Foto och retusch av parfymflaska, före och efter. 
<-- Tidigare inlägg
© Copyright Elin Jonsson
Grafisk formgivare